SLD - Lewica Razem

image_intro_alt

SLD Lewica Razem: Zatrzymać piratów drogowych

Wdrożymy program, który ograniczy śmiertelność na drogach o połowę, a także równie znacząco ograniczy koszty finansowe związane z wypadkami – zapowiedzieli przedstawiciele SLD Lewica Razem podczas konferencji prasowej w Sejmie 7 listopada 2018 r. Jednym z narzędzi, które polepszy bezpieczeństwo na polskich drogach ma być zwiększenie kar pozbawienia wolności, dla kierowców, którzy świadomie łamali przepisy i doprowadzili do groźnego wypadku.

- Paradoksalnie na polskich drogach, w okresie długich weekendów ginie najwięcej osób. Kwestia ruchu drogowego, w którym uczestniczą wszyscy - od narodzin, aż po ostatnią podróż - jest obszarem, który od lat nie został objęty poważną reformą – powiedział Wojciech Filemonowicz, przewodniczący SDPL. - I wszystko to czym tak bardzo się oburzamy, wypadki za granicą z udziałem polskich kierowców, czy też to co się dzieje w kraju, jest wynikiem wieloletnich zaniechań – podkreślił polityk lewicy. - Efektem tego są wydarzenia, które miały miejsce w tym roku - długie weekendy o wysokiej śmiertelności wśród uczestników ruchu drogowego, a wypadków o takiej skali w krajach z poprawnym bezpieczeństwem ruchu po prostu nie ma – podsumował Filemonowicz.

Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej stwierdził, iż w kwestii bezpieczeństwa na drogach nie chodzi tylko o wypadki, ale i o liczbę złapanych kierowców, którzy byli pod wpływem alkoholu. - Koalicja SLD Lewica Razem mówi, iż czas najwyższy z tym skończyć. Nie może być tak, że margines poruszających się po drogach powodował tak wysoką śmiertelność i tak fatalne stan bezpieczeństwa, który stawia nas w ogonie Unii Europejskiej.

- Jeżeli będziemy mieli wpływ na ten obszar w przyszłej kadencji wprowadzimy pakiet reform, który doprowadzi do spadku śmiertelności o połowę oraz spadku kosztów z tytułu wypadków również o połowę – oświadczył Filemonowicz. - Konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone w przeciągu pół roku od przejęcie odpowiedzialności za ten obszar. Zrealizujemy dyrektywy Unii Europejskiej, które do dziś nie zostały zrealizowane Zmienimy Krajową Radę Bezpieczeństwa Drogowego z ciała doradczego w ciało zarządcze. Wprowadzimy instytucję koordynatora dla tego obszaru – wyliczał.

- Dzięki temu przeprowadzimy Polskę ze stanu, w którym jest obecnie, do grupy państw, gdzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem. Takie kraje jak Hiszpania, czy też Słowacja były niedawno za nami, a dziś mogą służyć nam za wzór – podsumował.

Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych podkreślił, iż SLD Lewica Razem to pierwsze ugrupowanie, które poważnie traktuje bezpieczeństwo drogowe. - Obojętnie kto rządzi, kwestia bezpieczeństwa 3000 Polek i Polaków, którzy giną w wypadkach rocznie jest nieistotna. Te ofiary to zarówno koszty społeczne, jak i ekonomiczne. Wypadki kosztują nas rocznie ponad 70 mld złotych rocznie - to trzeba sobie uświadomić. Mamy do czynienia również z dziesiątkami tysięcy tragedii, ponieważ każdy zabity na drodze ma bliskich.

- Aby zaradzić temu problemowi należy postawić na edukację, ale i na penalizacja, w przypadku drastycznych wypadków sąd powinien móc orzekać np. 5 lat pozbawienia wolności – powiedział ekspert. - Ktoś kto się zagapił i spowodował wypadek, działa nieumyślnie, ale ktoś kto działa z pełną świadomością nie szanuje innych uczestników ruchu drogowego, powinien spotkać się z reakcją państwa – ocenił Popiel. - Środki, które są obecnie wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości na fundacje związane z o. Rydzykiem mogą iść na edukację bezpieczeństwa ruchu drogowego, a te pieniądze przecież pochodzą z nawiązek nietrzeźwych kierowców – poinformował.

Włodzimierz Czarzasty podkreślił znaczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla SLD Lewica Razem. - Lepiej jest zapobiegać, niż płacić za leczenie poszkodowanych w wypadkach. Bezpieczeństwo ruchu drogowego będzie w naszym programie bardzo mocno eksponowany, ponieważ dotyczy on zdrowia i życia każdego z nas.

- Bardzo zależy nam na poprawie obecnej sytuacji – podkreślił przewodniczący SLD.

Propozycje działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce :

 • Zgodnie z dyrektywą unijną powołamy ośrodek koordynujący wszystkie działania w obszarze brd ulokowany z KPRM z ministrem - koordynatorem na czele. Przekształcimy Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będącą obecnie instytucją doradczą w Ministerstwie Transportu w Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ulokowany w KPRM. Nawiążemy współpracę z ekspertami w Polsce i za granicą, powołamy stały team ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ministrze - koordynatorze.
 • Wdrożymy system współpracy wszystkich służb działających na drogach, które podlegają różnym ministerstwom.
 • Uruchomimy zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym.
 • Opracujemy i zrealizujemy kompleksowy program regularnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących najważniejszych obszarów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wprowadzimy w życie spójne działania na rzecz ochrony pieszych i zwiększymy prawną ochronę pieszego w pobliżu i na wyznaczonych przejściach dla pieszych. Poprawimy bezpieczeństwo infrastruktury drogowej w okolicy przejść dla pieszych.
 • Wdrożymy program zero tolerancji dla pijanych kierowców z odbieraniem pojazdów w uzasadnionych przypadkach włącznie.
 • Zmienimy taryfikator mandatów dostosowując go do zagrożeń i głównych przyczyn wypadków.
 • Obniżymy limit dopuszczalnego poziomu alkoholu oraz dopuszczalnej liczby punktów karnych dla młodych kierowców poniżej 21 roku życia.
 • Poprawimy oświetlenie dróg i infrastrukturę drogową w miejscach zagrożeń na drogach. Opracujemy katalog rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo infrastruktury drogowej na podstawie zrealizowanych w Polsce inwestycji w bezpieczeństwo infrastruktury drogowej oraz przeprowadzimy szkolenia osób odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową na wszystkich szczeblach w kraju
 • Poprawimy jakość badań technicznych pojazdów oraz wprowadzimy obowiązek prowadzenia kampanii informacyjnych na temat zagrożeń wynikających z braku badań i niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, a w szczególności tych elementów pojazdu, które odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
 • Zmienimy system kontroli drogowych, skupiając je na wyeliminowaniu piractwa drogowego, zagrożeń dla pieszych oraz pijaństwa uczestników ruchu drogowego. Nie będziemy rozbudowywali sieci fotoradarów stacjonarnych, nie jest naszą intencją zwiększenie kontroli poprawnych uczestników ruchu drogowego, lecz nowoczesna, skuteczna walka z tymi, którzy są odpowiedzialni za wypadki na polskich drogach. Wiemy, jak to zrobić w porozumieniu z większością Polek i Polaków.

Lista nr 5 KW SLD Lewica Razem

© 2018 KKW SLD LEWICA RAZEM. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Rozumiem